ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Magyarországi Szabad Ökumenikus Közösség Adatkezelési tájékoztatója 

Isten patikája misszióval kapcsolatos képzés és megvalósítás vonatkozásában.

Rövid tájékoztató

A Magyarországi Szabad Ökumenikus Közösség, mint Adatkezelő személyes adatokat az Ön beleegyezése alapján annak céljából kezeli, hogy az Isten patikája misszió követeinek képzését és a misszió működését meg tudja szervezni.

Személyes adatot az Adatkezelő harmadik személynek nem ad ki, azokat a lehető legnagyobb gondossággal őrzi, és csak azoknak tesszük hozzáférhetővé, akiknek feltétlenül szükséges.

Adatai kezeléséről bármikor szívesen adunk tájékoztatást. Bármilyen további kérdés esetén kérjük keresse Kissné Dóczy Emília herbalista instruktorunkat az alábbi elérhetőségeken: e-mail: diakonia@1000evestemplom.hu, telefon: 06-30/3691279.

Amennyiben bármilyen panasza van, jelezze, és amennyiben Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz nyújthat be panaszt vagy bírósághoz fordulhat.

Részletes adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő elnevezése és adatai: Magyarországi Szabad Ökumenikus Közösség (székhely: 2027 Dömös, Vöröshegyi utca 18/A.; Adószám: 19064707-1-11, Civil szervezeti nyilvántartási száma: 01-09-0000224)

Az adatkezelés célja:

Az Isten patikája misszió követei képzésének megvalósítása és a misszió végrehajtása.

Kezelt adatok köre és az adatkezelés célja és jogalapja:

Misszió követeinek képzése és a misszió megvalósítása érdekében az alábbi adatokat kezeljük:

Képzésben résztvevő neve;

Képzésben résztvevő születési ideje;

Képzésben résztvevő anyja neve;

Képzésben résztvevő lakcíme;

Képzésben résztvevő telefonszáma;

Képzésben résztvevő e-mail címe;

Képzésben résztvevő a misszióval kapcsolatos kompetenciái (iskolai végzettség, nyelvismeret, korábbi referenciák);

Az adatkezelés során biztosítjuk az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Az adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. 

Az adatokat a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok a jelszóval és windows jogosultságkezelési rendszerrel védett számítógépre kerülnek, és kizárólag a képzés és a misszió szervezésében közreműködő munkatársak férhetnek hozzá, akik titoktartási nyilatkozatot tettek az adatok bizalmas kezelésére vonatkozóan. Az adatokról belső másolatot nem készítünk, és erre a képzés szervezésében közreműködő munkatársainknak sem adunk engedélyt.

Az adatokat a képzésen résztvevő kérésére, vagy a missziószolgálat befejezésé után közvetlenül, de legkésőbb 10 munkanapon belül automatikusan töröljük a rendszerünkből, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy hatóság elrendelte.

Önnek joga van a Társaságtól adatai kezeléséről további tájékoztatást kérni, a már megadott hozzájárulást bármikor indokolás nélkül visszavonni és adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni. Megilleti a tiltakozás, illetve a bírósági jogérvényesítés joga, valamint eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi módon:

Hívjon bennünket a 30/3691279-es telefonszámon, vagy írjon nekünk az alábbi címre: diakonia@1000evestemplom.hu

Adatkezelő adatai

Név: Magyarországi Szabad Ökumenikus Közösség

Székhely: 2027 Dömös, Vöröshegyi utca 18/A.; Adószám: 19064707-1-11, Civil szervezeti nyilvántartási száma: 01-09-0000224)

Elektronikus levelezési cím: kapcsolat@1000evestemplom.hu

Adatvédelmi felelős/kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: Kissné Dóczy Emília; 30/3691279; diakonia@1000evestemplom.hu

Jogorvoslati lehetőség

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: 391-1400

Oldalunk megosztása